Zřícenina středověkého hradu Klenová ze 13. století se nachází na zalesněném skalnatém návrší v Chudenické vrchovině. Hrad byl goticky rozšířen roku 1420 a dalšími úpravami prošel v 16. a 17. století. V 18. století byl hrad opuštěn. V 19. století byl ke zřícenině přistavěn novogotický zámek. V druhé polovině 19. století vyrostl v nejbližším okolí ucelený urbanistický komplex obytných a hospodářských budov – sýpka, vila, kaple sv. Felixe, statek. Rozsáhlý areál nabízí kromě prohlídky zámku s expozicemi českého moderního umění a interiérů z 19. století, také překrásnou vyhlídku do okolí z teras zbudovaných na zřícenině bývalého hradu. V areálu je také externí expozice soch a plastik.

Klatovy

Klatovy leží na Drnovém potoce, na mírném návrší obklopené zalesněnými kopci. Jsou vstupní bránou západní Šumavy. Původně byly Klatovy malou vsí na staré obchodní stezce vedoucí z Bavorska do Čech. Město bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. Bylo oporou husitství a těžce strádalo za třicetileté války. O rozkvět města se přičinili jezuité v polovině 17. století výstavbou jezuitského chrámu, řádové koleje, aj. Ve středu města se mísí moderní architektura s historickou, zastoupenou několika stavebními slohy od gotického přes renesanční a barokní až po empírový. Symbolem města je renesanční radnice s pozdně gotickou Černou věží. Na klatovském náměstí najdete významnou památku, která je zařazena do soupisu vědeckotechnických památek UNESCO – jezuitská barokní lékárna U bílého jednorožce. K dalším historickým památkám patří radnice, část městského opevnění, Bílá věž u gotického kostela Narození Panny Marie a klatovské katakomby s mumiemi pod jezuitským kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce. Severně od středu města je umístěn židovský hřbitov a synagoga, která je v současnosti využívána pro jiné účely. Město se také proslulo díky tzv. klatovským karafiátům, které zde jsou šlechtěny již od roku 1813.

Hrad Velhratice

Hrad Velhratice je považován za nejromantičtější šumavský hrad. Nachází se mezi městy Klatovy a Sušice na skalním ostrohu obtékaném říčkou Ostružnou. Areál je tvořen z gotických staveb Rajského paláce a obytně-obranné věže zvané Putna, vzájemně propojených světově unikátním kamenným mostem, renesančním zámkem, nově zrekonstruovaným bývalým hradním pivovarem s interaktivními expozicemi a v předhradí se nachází skanzen lidové architektury. Sídlo Buška z Velhartic bylo proslaveno díky Janu Nerudovi, který přátelství známého komorníka a císaře popsal ve své básni Romance o Karlu IV. O významnosti velhartického hradu svědčí i to, že zde byly v 15. století tajně uloženy korunovační klenoty Království českého. Údolí říčky Ostružné okouzlilo i Jana Wericha, který byl vášnivým rybářem. Pod hradem si nechal postavit, v roce 1938 chatu podle návrhu výtvarníka Jiřího Trnky. Významný český herec zde velice rád trávil svůj volný čas. K Werichově chatě vede od náměstí, městskou památkovou zónou a okrajem přírodní rezervace Borek, naučná stezka s krásnými výhledy na středověký hrad.

Vodní hrad Švihov

Vodní hrad Švihov, jeden z nejmladších hradů na území naší země, je unikátním především svým důmyslným zařízením schopným v mžiku okolí zaplavit vodou (a to včetně vnitřního nádvoří hradu) a zase ji vypustit, aniž by hrad utrpěl újmu. Se svým opevňovacím vodním systémem patřil k nejlepším pevnostem své doby. Různé okruhy prohlídek Vás zavedou jak do vnitřních prostor hradu, tak do strážnice, kuchyně či sklepů. Projet se zde můžete také na pramici okolo vodního hradního příkopu. Přes léto si tu dávají dostaveníčko šermíři, konají se koncerty, výstavy výtvarných děl i divadelní představení.

Hrad Rabí

Hrad Rabí je největší hradní zříceninou v České republice a stojí na skalnatém vrchu nedaleko řeky Otavy. Hrad se také pyšní jedním z nejvyspělejších obranných systémů své doby v Evropě. Středověký hrad s románskými základy hrál v minulosti Čech důležitou roli. Chránil obchodní stezku mezi městy Sušice a Horažďovice a bohatá rýžoviště zlata na řece Otavě. Kvůli tomu se hrad stával často terčem útoků. Husitský válečník Jan Žižka se ho pokusil dobýt dokonce dvakrát – a zaplatil za to svým druhým okem. Díky své kráse a ojedinělosti je Rabí zapsáno na seznamu národních kulturních památek. Stejnojmenná vesnice na úpatí Rabí doslova žije turistickým ruchem a nabízí nejen odpočinek v několika restauracích a cukrárně, obchůdky se suvenýry, ale i další historické zajímavosti jako židovský hřbitov nebo typická stavení selského baroka na návsi. V letním období můžete navíc na hradním nádvoří zhlédnout divadelní představení, poslechnout si koncert nebo se sami zúčastnit sportovní soutěže. Dobrá dostupnost vlakem a autobusem i hlídané parkoviště v obci jsou dalšími klady, díky kterým je návštěva Rabí a jeho okolí podnětným zážitkem opravdu pro každého.