Zde můžete provést online rezervaci ubytování bez nutnosti dotazovat se na volné termíny.

Veškeré obsazenosti jsou neustále aktualizované a uvedené volné termíny jsou garantované.
Po kliknutí na záložku „Obsazenost“ uvidíte kalendář obsazenosti – zelené termíny jsou volné, oranžové jsou již rezervované.
Pobyt poskytujeme na min. 2 noci, v období od poloviny června do konce srpna jsou možné pouze týdenní pobyty (sobota-sobota).
Po vytvoření rezervace zasíláme podklady k platbě 30 % zálohy z celkové ceny ubytování. Zbylá část je splatná během pobytu.
 
Aktuálně volné termíny pobytů
pobyt na min. 2 noci – uvádíme celá volná období, v rámci období možno volit termín na min. 2 noci
říjen 2022
  • 1.-5.10.2022 – apt. č. 2
  • 2.-5.10.2022 – apt. č. 3, 4
  • 10.-15.10.2022 – apt. č. 1, 2, 3, 4 (možno také jako celý Dům s 8 ložnicemi)
listopad a prosinec 2022 
volněji – volné termíny na dotaz nebo viz. kalendář obsazenosti
 
VÁNOCE 2022 – obsazeno
 
SILVESTR 2022 – obsazeno